Fotogaléria
Kontakt

MUDr. Teodor Mochnáč
Pod vinohradmi 14A
949 01 Nitra

tel.: 031 775 3330
mobil: 0903 927 170

e-mail: tmochnac@akupunktum.skTáto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
tmochnac.akupunktura@gmail.com

Mimoriadne dráhy v diagnostike a terapii. Abstrakt.

 Mochnáč, T., M.D. Prenáška , XXIV. Congrressus Acupuncturae Slovacae et  Bohemiae cum participatione internationali, Nitra 2007

Abstrakt:

Úvod

Výrazom zhodnotenia poruchy organizmu je v akademickej medicíne určenie klinických patológií – diagnóz v úrovni bio morfologickej a čiastočne v psycho regulatívnej. V akupunktúrnej diagnostike hodnotíme poruchu energo informačného systému ( EIS) ako celku a výsledkom je stanovenie poruchy funkcie jednotlivých diagnostikovaných vrstiev v závislosti od stupňa poznania diagnostika – terapeuta.

Polymorbidita je preto často krát už predmetom hodnotenia Yin Yangového gradientu EIS.

Cieľ

Potvrdiť efekt diagnostického algoritmu mimoriadnych dráh na báze TST v liečbe.

Skupina pacientov

V skupine 119 polymorbídnych pacientov realizovaných. 218 vyšetrení TST mimoriadnych dráh

Metodika

Na základe akupunktúrneho vyšetrenia, PS, TST, zhodnotenie celkového stavu sa stanovila aktuálna akupunktúrna diagnóza a gradienty funkcií MD. Výsledný efekt použitia terapie pomocou MD sa koreloval s efektom úpravy mikrosystémov KMTV, UTMT, NPT JM, aktivity jaziev, subjektívneho stavu pacienta.

Výsledok

Použitie MD štatisticky významne koreluje s úpravou mikrosystémov KMTV, UTMT.

Použitie TST diagnostického algoritmu MD slúži aj na zhodnotenie yin yangovej funkcie organizmu.

Diskusia

Použitie mimoriadnych dráh zabezpečuje riešenie komplexných porúch EIS spôsobom úpravy gradientov yangovej a yinovej funkcie.

TST diagnostický algoritmus MD upresňuje zhodnotenie celkového stavu a aktualizuje ho . Zdá sa , že je biorytmologickým výrazom aktuálneho celkového stavu organizmu.

Záver

Výsledky práce potvrdzujú štatisticky významný efekt použitia TST diagnostického algoritmu mimoriadnych dráh v liečbe u polymorbídnych pacientov.