Fotogaléria
Kontakt

MUDr. Teodor Mochnáč
Pod vinohradmi 14A
949 01 Nitra

tel.: 031 775 3330
mobil: 0903 927 170

e-mail: tmochnac@akupunktum.skTáto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
tmochnac.akupunktura@gmail.com

Systémová akupunktúrna diagnostika a liečba pacientov s prejavom obliterujúcich ochorení

Mochnáč, T. M.D. Systémová  akupunktúrna  diagnostika a liečba pacientov s prejavom obliterujúcich ochorení dolných končatín.Atestačná práca  6, 2010.

Cieľom tejto práce, je podať komplexný pohľad akademickej medicíny aj tradičnej

východnej medicíny na dynamiku vývoja patologického procesu, etiológiu, stanovenie diagnózy a liečbu pacientov s obliterujúcim ochorením dolných končatín.

Problém aterosklerotického poškodenia tepien končatín v súčasnej modernej dobe vystupuje do popredia a zamestnáva tímy odborníkov rôznych medicínskych disciplín na celom svete. Narastajúci trend incidencie a mortality cievnych chorôb a ich súvis so žalostným životným štýlom našej populácie zostávajú aj naďalej len známymi skutočnosťami. Napriek pokroku v konzervatívnej aj chirurgickej liečbe zostávajú ešte rezervy v multidisciplinárnom prístupe a určite aj v začlenení akupunktúrnej starostlivosti do liečby, ktorá poskytuje holistický pohľad na pacienta. Podľa našich skúseností akupunktúrna diagnostika a liečba rozširuje funkčné rezervy organizmu, ktoré pri bežnej liečbe potláčané.

 

Výsledkom je často krát fatálny stav - strata končatiny, orgánový infarkt s následnou invalidizáciou.

Závažným problémom je totiž šablónovitosť v stanovení diagnózy, šablónovitosť v liečbe a čakanie na vývoj komplikácií, ktoré sa následne prejavujú akútnym stavom.

Ateroskleróza je systémové ochorenie, ktoré postihuje celý tepnový systém organizmu. (Karetová, 2001) Objavuje sa ako výsledok interakcie medzi faktormi genetickými a rizikovými vplyvmi prostredia , ktoré sú významne ovplyvnené socioekonomickými a kultúrnymi faktormi.

Z vplyvov prostredia sú rozhodujúce spôsob stravovania a fajčenie, ktoré najvýznamnejšie ovplyvňujú rozdiely vo výskyte kardiovaskulárnych ochorení medzi populáciami.

Najvýznamnejšie rizikové faktory sú nikotinizmus, hyperlipoproteínémia, arteriálna hypertenzia.

Ďalšie nezávislé rizikové faktory – diabetes mellitus , obezita, a telesná inaktivita.

Hľadá sa aj miera rizika aterogénneho pôsobenia a možnosti intervencie u novo identifikovaných faktorov ako sú zvýšená hladina lipoproteinu, hyperfirbrinogénémia a ďalšie hemokoagulačné odchýlky ( tkanivový aktivátor plazminogénu ), nedostatok estrogénov, hyperinzulínémia, nedostatok antioxidancií, zvýšené markery zápalu ( hl. C –reaktívny proteín).

Prezentácia